Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Urėdaitis

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos veikėjas.

Urėdaitis Kristupas 1871 IX 25Mantvilaičiuose (Tilžės aps.) 1913 II 9Tilžėje (palaidotas Jonikaičiuose), Mažosios Lietuvos veikėjas. Jono Urėdaičio brolis. Tėvai buvo stambūs ūkininkai. Mirus tėvui motina pardavė ūkį ir su vaikais persikėlė į Tilžę, kur nusipirko namą. Būdamas pasiturintis materialiai rėmė tautišką judėjimą. Gyveno Tilžėje, vertėsi prekyba. Priklausė „Birutės“ ir kitoms lietuvininkų draugijoms (Ąžuolas, Rūta, Vainikas) ir šelpė jas. Nuo 1895 aktyviai veikė Birutės draugijoje, buvo jos bibliotekininkas (1903 XII 19–1908), jai dovanojo 12 knygų, tvarkė draugijos finansinius reikalus (1910–1913). 1911 jo lėšomis išleistas draugijos leidinys Lietuvių Tėvynės dainos. Su kitais įsteigė Lietuvininkų susivienijimą Prūsuose (1901 VI 24–1906 pavasaris, 1910), buvo jo iždininkas, skaitė paskaitas. 1903 su kitais Tilžėje įsteigė JAV draugijos Tėvynės mylėtojų draugystė (1896) Mažosios Lietuvos kuopą. Nuo 1912 Lietuvių mokslo draugijos Vilniuje narys. Kai lietuvininkai pradėjo kovoti dėl savo politinių teisių, Urėdaitis įstojo į Tilžės–Lankos apskrities rinkimų draugiją. 1911–1913 jai vadovavo, įsitraukė į politinę agitaciją. Rinkimuose į Prūsijos landtagą rėmė lietuvių kandidatus. Teikė materialinę pagalbą lietuviškų knygų ir laikraščių leidėjams. Pavyzdingai sutvarkė Birutės biblioteką, vėliau perduotą Lietuvių mokslo draugijai Vilniuje. Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų atstovybės „Santara“ valdybos narys.

Daiva Kšanienė

Algirdas Žemaitaitis

Kristupas Urėdaitis

Iliustracija: Kristupas Urėdaitis