Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Silvestras Baltramaitis

XIX a. II pusės–XX a. pradžios lietuvių bibliografas, etnografas.

Baltramáitis Silvestras 1841 XII 2Mankiškiuose (Šiaulių aps.) apie 1918 Rusijoje, bibliografas, etnografas. Nuo 1869 dirbo Sankt Peterburgo viešojoje bibliotekoje. 1900 įstojo į Rusijos bibliologijos draugiją. Nuo 1891 dalyvavo Rusijos geografijos draugijos veikloje (nuo 1893 šios draugijos lietuvių ir latvių etnografijos komisijos vadovas). 1907 įstojo į Lietuvių mokslo draugiją, nuo 1912 buvo jos narys korespondentas. Parašė etnografinį veikalą apie lietuvių vestuvių papročius (1877, rusiškai), parengė Lietuvos geografijos, etnografijos ir statistikos bibliografinės medžiagos rinkinį ir jo priedą Lietuviškųjų ir senųjų prūsų knygų sąrašą (1891–1892; II leidimas 1904, rusų kalba). Šių veikalų antrosios dalys liko rankraščiuose.

Vaclovas Bagdonavičius