Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Weyer

Ernstas Vėjeris, XIX–XX a. spaustuvininkas, visuomenės veikėjas.

Weyer Ernst (Ernstas Vjeris) po 1850 XX a. pradžia, spaustuvininkas, visuomenės veikėjas. Gimė vokiečių evangelikų liuteronų šeimoje. Gyveno Tilžėje. Dirbdamas spaustuvėje, rinkdamas lietuviškų raštų raides, išmoko lietuvių kalbą. 1886 nusipirko iš varžytinių spaustuvę (dar skaitykite Weyerio ir Arnoldto spaustuvė). Dalyvavo Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrinėje veikloje. Buvo „Birutės“ draugijos vienas steigėjų, jos bibliotekininkas, valdybos sekretorius ir iždininkas.

Daiva Kšanienė

MLFA

Iliustracija: „Birutės“ draugijos steigėjai ir vadovai: sėdi Martynas Jankus, draugijos svečias poetas Andrius Vištelis, pirmininkas Vilius Bruožis, Ernestas Weyeris; stovi Jurgis Mikšas, Jurgis Šimkus, Kristupas Voska, 1886 / Iš Domo Kauno rinkinio