Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustas Vymeris

August Wiemer, XIX–XX a. Paprūsės evangelikų liuteronų kunigas.

Výmeris (Wiemer) Augustas (1869 XII 16 Geistoriškiuose, Vilkaviškio aps. 1942 IV 1 Tauragėje), Paprūsės evangelikų liuteronų kunigas. Jo protėviai 1732 atbėgo į Mažąją Lietuvą, o XVIII a. II pusėje persikėlė į Didžiąją Lietuvą. Vymeris gerai mokėjo lietuviškai. 1896 baigė Dorpato (Tartu) universiteto Teologijos fakultetą. 45 metus kunigavo Garliavos, Pabijanicos, Vyžainių ir Tauragės parapijose. 1911 persikėlė į Tauragę. 1913 išleido rašymo knygutes bei raidžių ir žodžių rašymo pavyzdžių knygutes, skirtas norintiems savo vaikus namuose mokyti lietuviškai. 1914 įsteigė draugiją Liuteronų blaivystė (buvo 27 nariai), dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime. 1919 su kitais įkūrė Lietuvos evangelikų liuteronų konsistoriją; 1922–1925 viceprezidentas, 1941–1942 vicepirmininkas, 1922–1928 lietuvių evangelikų liuteronų sinodo vicesenjoras. 1921 su Tauragės burmistru mokytoju Jonu Vilkaičiu organizavo mokytojų kursus (nuo 1923 Tauragės mokytojų seminarija), seminarijos, vėliau Tauragės komercinės mokyklos mokytojas, 1923–1925 suaugusiųjų gimnazijos direktorius. Rėmė 1923 XI 23 įsteigtą organizaciją Lietuvių evangelikų liuteronų sąjunga „Pagalba“, palaikė lietuvių evangelikų liuteronų lygias teises Bažnyčioje. 1925 provokiška Martyno Kybelkos konsitorija Vymerį pašalino iš konsistorijos ir Tauragės parapijos klebono bei kunigo pareigų, tačiau Vymeris ėjo pareigas (1926 išteisintas). 1926 IX 1 Vymeris išspausdino viešą raštą vokiečių kalba Wirren in der Kirche [Painiavos Bažnyčioje], kuriame išdėstė neteisėtus vokiečių veiksmus ir gynė lietuvių evangelikų liuteronų reikalus parapijoje. Vymeris artimai bendravo su Vydūnu, Martynu Jankumi, Viliumi Gaigalaičiu. Vymeris rinko lietuvių evangelikų liuteronų giesmių melodijas (neišliko). Turėjo 4 sūnus ir 2 dukteris. Vymeris, jo žmona Leontina bei duktė Margarita palaidoti Tauragės senosiose kapinėse, 1980 Vymerio šeimos palaikai perkelti į Joniškės kaimo kapines.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Augustas Vymeris