Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Nemuno kraštas“

meno, literatūros ir informacijos žurnalas, leistas nuo 1964 Witzenhausene (Vokietija).

„Nẽmuno krãštas“, lietuviškas meno, literatūros ir informacijos žurnalas, leistas nuo 1964 Witzenhausene (Vokietija). 1964–1982 leido Zimmermann-Verlag [Cimermano leidykla] 1 kartą per 2 mėnesius; 1982–1991 ėjo kas ketvirtį, leidėjas – Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e.V. [Vokiečių ir lietuvių literatūros draugija]. SSRS žinybos šį leidinį naudojo prosovietinei propagandai Vakaruose, ideologinei kovai su išeivija. Propagavo kultūrinius ryšius su Lietuva. Dalis medžiagos spausdinta vokiečių kalba. Atsakingieji redaktoriai Albertas Anniesas (1964–1979), Hansas Masalskis (nuo 1980). 1991 Nemuno krašto tiražas – 2150 egzempliorių.

Vytas Urbonas

Vladas Pupšys