Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albert Annies

Albertas Anysas, XX a. spaustuvininkas, kilęs iš Klaipėdos krašto.

Annies Albert (Albertas Anysas) 1979 VIII 8Vokietijoje, spaustuvininkas. Kilęs iš Klaipėdos krašto ūkininkų. Klaipėdos Ryto spaustuvėje mokėsi raidžių rinkėjo amato. 1939 kovą Vokietijai užėmus kraštą, Annies savanoriu stojo į Vokietijos kariuomenę. Per Antrąjį pasaulinį karą narsiai kovėsi Rytų fronte; kapitonas. 1945 balandį apdovanotas Riterio kryžiumi. Išėjęs iš sąjungininkų kariuomenės nelaisvės Vokietijoje dirbo tekstilės pramonės reklamos vedėju. Vėliau įsigijo knygų leidyklą Zimmermann Verlag. Joje leido prosovietinį žurnalą Nemuno kraštas (ėjo 1964–1991), į kurį daugumą straipsnių rašė Vilniaus sovietiniai žurnalistai. Buvo perspausdinami straipsniai iš lietuvių išeivių spaudos. Keli žurnaliuko bendradarbiai, buvę klaipėdiškiai ir „pažangiųjų“ pažiūrų vokiečiai (net iš Rytų Vokietijos), atkūrė 1879 Tilžėje įsteigtą Lietuvių literatūros draugiją ir propagavo sovietinės Lietuvos gyvenimą. Taip Anniesas pateko į sovietinės propagandos aplinką. Dėl to neišėjo jo 1962 spaudai parengta knyga Eisbedeckte Lippen – Tränen in den Augen [Apledėjusios lūpos – ašaros akyse]. Prityręs leidėjas, deja, neišleido veikalų apie savo tėvynę Mažąją Lietuvą.

MLFA