Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Andrius Vištelis-Višteliauskas

XIX–XX a. poetas, vertėjas, publicistas.

Vištẽlis-Višteliáuskas Andrius 1837 XI 25Karališkiuose (Kauno aps.) 1912 VIII 2Buenos Airėse (Argentina), poetas, vertėjas, publicistas. Baigė 6 klases. Dalyvavo 1863–1864 sukilime; 1864 pasitraukė į Vakarus, gyveno Prancūzijoje, Italijoje, nuo 1870 Prūsijos valdomoje Poznanės kunigaikštystėje, buvo miškininkas, ūkininkavo. Po valdžios įsakymo svetimšaliams išsikelti 1886 išvyko į Braziliją, vėliau Argentiną. „Aušroje“ paskelbė patriotinių eilėraščių, pasakėčių. Bendradarbiavo „Varpe“, Lietuviškajame balse, Vienybėje lietuvninkų. Vienas svarbesnių Aušros steigėjų. Šio laikraščio reikalais lankėsi Mažojoje Lietuvoje, susirašinėjo su Jurgiu Mikšu, Georgu Sauerweinu, Jonu Basanavičiumi, Jonu Šliūpu, Juozu Adomaičiu-Šernu ir kitais. 1886 Tilžėje susitiko su „Birutės“ draugijos steigėjais ir vadovais. Supirkinėjo Karaliaučiaus ir kitų Vokietijos miestų knygynų lietuviškus filologinius veikalus, prenumeravo 4 lietuviškus laikraščius gotikinėmis raidėmis. A. Vištelio-Višteliausko kūryba veikė Mažosios Lietuvos literatūrinį gyvenimą. Išvertė Juzefo Ignaco Kraševskio poemą Vitolio rauda (1981–1982), vertė Adomo Mickevičiaus kūrinius.

L: Kaunas D. Aušrininkas: tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas. V., 1996; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.