Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Mickevičius

Adam Mickiewicz, XIX a. poetas rašęs lenkų kalba.

Mickẽvičius Adomas (Adam Mickiewicz) 1798 XII 24Zaosėje prie Gardino (Gudija) 1855 XI 26Konstantinopolyje (Turkija), poetas rašęs lenkų kalba. 1815–1819 studijavo Vilniaus universitete. Išaiškinus anticarines jaunimo draugijas Kaune, 1823–1824 kalintas Vilniuje, ištremtas iš Didžiosios Lietuvos, gyveno Rusijoje, vėliau Vakarų Europos įvairiose valstybėse. Poemose Gražina (1823, liet. 1954) ir Konradas Valenrodas (1828, liet. 1891, 1948) vaizduotos lietuvių kovos su kryžiuočiais, aukštintos valingos, patriotiniais siekiais gyvenusios asmenybės, poetizuota Lietuvos gamta. Mickevičius pavartojo lietuvišką posakį Kvailas kaip vokietis, nurodė naudotus šaltinius: Augusto Kotzebue istorija, S. B. Lindės žodynas, Martyno Liudviko Rėzos 1818 Karaliaučiuje išleisti Kristijono Donelaičio Metai. Mickevičius palankiai atsiliepė apie Rėzos darbus, itin pagyrė Donelaičio kūrinį – jo turinį ir išraišką. Gerai nemokėdamas lietuviškai, Mickevičius greičiausiai skaitė Metų vokišką vertimą.

Juozas Girdzijauskas

Iliustracija: Paminklas Adomui Mickevičiui Vilniuje, 2004

Iliustracija: Adomo Mickevičiaus knygos „Konradas Valenrodas“ viršelis, 1948

Iliustracija: Iliustracija Adomo Mickevičiaus poemai „Gražina“