Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Adomaitis-Šernas

XIX–XX a. lietuviškos spaudos darbuotojas, mokslo populiarintojas.

Adomáitis-Šérnas Juozas 1859 VIII 7 Šmuiliškėje (Šakių aps.) 1922 VIII 5 Čikagoje, lietuviškos spaudos darbuotojas, mokslo populiarintojas. Bendradarbiavo „Aušroje“ (1885) ir kituose leidiniuose. Nuo 1889 faktiškai redagavo „Varpą“. 1890 persikėlė į Ragainę. Rusijos žandarų susektas, o Vokietijos valdžios ketintas išduoti su svetimais dokumentais grįžo į Šakius Didžiojoje Lietuvoje. 1895 išvyko į JAV. Ten išleido keliolika knygų, paskelbė daug straipsnių. Slapyvardžiai: Šernas, Stelli, a–b, Budrys ir kiti.

LE

Iliustracija: Juozas Adomaitis-Šernas