Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ana Toleikienė-Dovilaitė

XX a. visuomenės veikėja.

Toleikenė-Doviláitė Ana 1900 IX 30Svencelėje 1968 III 30Šilutėje; palaidota Svencelės kapinėse, visuomenės veikėja. Ievos Onos Toleikytės-Biržienės motina. Tėvai Jonis Dovilas (1868–1938 VII 2) ir Anikė Plonaitytė-Dovilienė (1870–1925 III 16) buvo žymūs ūkininkai, lietuvybės puoselėtojai, apsisprendę lietuvininkai buvo ir jų vaikai. Toleikienės-Dovilienės sesuo Marija Ašmienė (1893 IX 2–1931 V), brolis Jurgis (1898 XI 18–1933 IV 15) Priekulės lietuvininkų jaunimo draugijos „Viltis“ ir Ūkininkų draugijos pirmininkas. Brolis Vilius (1906–1934 I 18) bendravo ir susirašinėjo su Vydūnu, baigęs Vytauto Didžiojo universitetą dirbo juriskonsultu Kaune, Lietuvos vyriausiojo tribunolo sekretoriumi. A. Toleikienė buvo Vilties draugijos kasininkė (1923), dainavo chore ir vaidino, su Ieva Simonaityte dirbo Klaipėdos krašto seimelyje, ir vėliau bendravo iki mirties. 1936 susituokė su Martynu Toleikiu. Dalyvavo „Sandoros“ draugijos veikloje, artimai bendravo su Viliumi Gaigalaičiu, kitais klaipėdiškiais lietuvininkais. 1939 Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą pasiliko Lietuvos pilietybę.

Dukra Dorota Rūta Toleikytė-Varoneckienė, g. 1932 XII 22, buhalterė, su vyru Stasiu ir dukra Vilma gyveno Šilutėje.

L: Ašmys V. Priekulės Viltis. 1993; Toleikis M. Žodis tapo kūnu. 2008

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Ana Dovilaitė-Toleikienė, apsirengusi savo pačios austais drabužiais, apie 1930 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: „Santara“: pirmoje eilėje tarp moterų sėdi Adomas Brakas, penkta – Ana Toleikienė, antroje eilėje stovi E. Karalius, apie 1930 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo