Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Weyerio ir Arnoldto spaustuvė

Ernsto Weyerio ir Louiso Arnoldto spaustuvė Tilžėje.

Weyerio ir Arnoldto spaustùvė, veikė 1886 VI–1890 Tilžėje. Savininkai Ernstas Weyeris ir Louisas Arnoldtas. Daugiausia spausdino religinio turinio leidinius Didžiajai Lietuvai. Iš viso išleido 73 knygas lietuvių kalba, spausdino laikraščius „Garsas“ (1886), „Nemuno sargas“ (1887), Šviesa (1887–1890), „Varpas“ (1889); Mažajai Lietuvai skirtas 6 knygas ir 2 laikraščius. 1888 prekiavo su knygnešiais, platinusiais lietuviškais rašmenimis Lietuvoje draudžiamą spaudą. Leidinius prekybai įsigydavo ir iš kitų spaustuvių bei knygynų. Savininkams stigo komercinių gabumų, dėl jų žlugo Serafimo Kušeliausko įsteigtas Knyginis lietuviškos rašliavos bankas lietuviškai katalikiškai spaudai leisti ir platinti. Didėjant skoloms, Weyerio ir Arnoldto spaustuvė parduota Juliui Schoenkei (Schoenkės spaustuvė).

Dar skaitykite Arnoldto ir Weyerio spaustuvė.

Domas Kaunas