Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Serafinas Laurynas Kušeliauskas

lietuvių raštijos darbuotojas.

Kušeliáuskas Serafinas Laurynas 1820 I 11 (ar VIII 23) Šiauliuose 1889 IX 27Sudarge (Šakių aps.), lietuvių raštijos darbuotojas. Vedęs dvarininkaitę, metė tarnybą, užsiėmė lietuvių literatūros rengimu ir leidimu. 1887 įkūrė nelegalios literatūros leidimo ir platinimo fondą Knyginį amžiną banką lietuviškos rašliavos (dar vadintą Kušeliausko, arba Lauryno banku), veikusį iki 1889. Jis turėjo tapti lietuviškų knygų leidimo fondu. Su pagalbininkais Juozu Antanavičiumi, Martynu Sederavičiumi, Antanu Vytaru Kušeliauskas vertė į lietuvių kalbą bei kompiliavo religines knygas ir banko lėšomis jas leido Tilžėje. Tokių parengė per 20: Auksa altorius arba Šaltinis dangišku skarbu (1879), Žinia: apie gidima ligi kuno ir dušes (1885–1886), Škala pavargėlių siratų (1887), Vartai dangaus arba Rima katalikiškas mokslas su istorijomis (1887) ir kitų. Dalį jų nemokamai dalijo neturtingiesiems. Sėkmingą darbą sužlugdė Tilžės spaustuvininkai Louisas Arnoldtas ir Ernestas Weyeris. Jie sugebėjo Kušeliauską apgauti – nusavino jo 2000 rb. kapitalą, o jo ieškotojus pagrasino išduoti Rusijos caro valdžiai. Taip Kušeliausko bankas 1889 žlugo.

L: Rabačiauskaitė A. Duomenys S. Kušeliausko biografijai // Knygotyra. 1980, t. 8.

Stasė Matulaitytė