Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arnoldto ir Weyerio spaustuvė

Louiso Arnoldto ir Ernsto Weyerio spaustuvė Tilžėje (1886–1890).

Árnoldto ir Wèyerio spaustuvė veikė 1886–1890 Tilžėje. Įsteigė lietuviškai gerai mokantys vokiečiai Louisas Arnoldtas ir Ernstas Weyeris (jis buvo „Birutės“ draugijos vienas vadovų), įsigiję iš varžytinių (pirko pusvelčiui) Jurgio Mikšo spaustuvės (leido mėnraštį Aušra) įrenginius. Įmonė išleido 6 lietuviškus spaudinius, skirtus Mažajai Lietuvai. Perspausdino 2 latviškas knygas: Visų maldų knygos (800 egz.) ir Pilną elementorių (10 000 egz.). Siekdami pelno, savininkai neretai ignoruodavo Vokietijos įstatymus, gynė knygnešius; E. Weyeris, norėdamas įgyti klientų pasitikėjimą, net perėjo iš protestantų į katalikų tikėjimą.