Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Schoenkės spaustuvė

Juliaus Schoenkės poligrafijos įmonė.

Schoenkės spaustùvė, veikė 1890–1940 Tilžėje. Įkūrė Julius Schoenkė. Įmonė turėjo knygrišyklą, knygyną-leidyklą, kanceliarinių prekių skyrių. 1904 dirbo 20, 1933 – 8 specialistai ir nekvalifikuoti darbininkai, priimdavo mokinius. Mažajai Lietuvai gotišku raidynu leido laikraštį Lietuvos paslas (1896–1898), išspausdino 20 knygų: poezijos rinkinį Birutės dainos (4 leid. 1904–1921), J. Vanagaičio, G. Sauerweino visuomenės politinės literatūros, atsišaukimų. Spaudos draudimo laikotarpiu Schoenkės spaustùvė išleido 370 leidinių: giesmynų, maldaknygių, šventųjų gyvenimo aprašymų, religinės didaktinės literatūros, kalendorių, Mykolo Miežinio keturkalbį žodyną (1894). Svarbesniu užsakovu buvo Šv. Kazimiero draugija. Intensyviai prekiavo su Didžiąja Lietuva ir Latvija, M. Šlapelienės knygynu Vilniuje. 1898–1911 išleido 3 knygų prekybos katalogus.

Domas Kaunas

Iliustracija: Juliaus Schoenkės spaustuvė Tilžėje / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996