Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Garsas“

mėnesinis laikraštis lietuviams, ėjęs lotyniškomis raidėmis 1886–1887 Tilžėje.

„Gasas“, mėnesinis laikraštis lietuviams, ėjęs lotyniškomis raidėmis 1886–1887 Tilžėje. Leido ir redagavo Martynas Jankus. Platintas Didžiojoje Lietuvoje, Rusijoje bei Amerikoje gyvenantiems tautiečiams. Daug dėmesio Garsas skirdavo lietuvybės išsaugojimo klausimams. Nuo nr. 2 prie kiekvieno numerio spausdintas priedas. Bendradarbiavo J. Basanavičius, J. Čerkus, S. Gimžauskas, J. Grinius, K. Verbūnaitis. Spausdino Weyerio ir Arnoldto spaustuvė Tilžėje. Išėjo 11 numerių.

ŽE

Iliustracija: Martyno Jankaus leisto laikraščio „Garsas“ vinjetė, 1887 I 20, nr. 8 / Iš Kauno technologijos universiteto bibliotekos archyvo