Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincas Vileišis

XX a. lietuvių ekonomistas, publicistas, Mažosios Lietuvos gyventojų tautinių ir socialinių bei ekonominių santykių tyrėjas.

Vilešis Vincas 1908 II 15Mediniuose (Pasvalio vls.) 1942 VII 25Sverdlovske (Rusija), ekonomistas, publicistas. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 Lietuvos universitetas) filosofiją (1928–1929) ir ekonomiką (1929–1938). 1930–1940 dirbo Centriniame statistikos biure, buvo Demografijos skyriaus viršininkas. Lietuvos vakarų sąjungos vienas steigėjų ir vadovų. Parašė studiją Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje ligi Didžiojo karo istorijos ir statistikos šviesoje (1935, II leidimas 2009). Joje plėtojo vokiečių mokslininkų Adalberto Bezzenbergerio, Makso Toeppeno, Karlo Lohmeyerio koncepciją, kad lietuvininkai yra Mažosios Lietuvos autochtonai, davė atkirtį Gertrud Heinrich-Mortensen ir Hanso Mortenseno bei kitų teorijai apie XV a.–XVI a. pradžios masinę lietuvių kolonizaciją. Už šią knygą apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (1936). Parašė straipsnių apie Ansą Bruožį, Petro Vileišio ir Martyno Jankaus leidybinius santykius. Spaudai parengė A. Bruožio tyrinėjimą apie Mažosios Lietuvos mokyklas. Pateikė vertingų statistinių duomenų apie XIX a. II pusės–XX a. pradžios Mažosios Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal gimtąją kalbą ir tikybą, sudarė žemėlapį. 1941 VI 9 NKVD suimtas ir išvežtas į lagerius Rusijoje (Severlagą). 1942 VI 27 SSRS Ypatingojo pasitarimo nuteistas mirti, sušaudytas.

L: Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje: lietuvių tautinė padėtis. V., 1989; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Bernardas Aleknavičius

Iliustracija: Vinco Vileišio knygos „Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje“, viršelis, 1935