Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Heinrich Lohmeyer

Karlas Heinrichas Lomejeris, XIX–XX a. Prūsijos vokiečių istorikas.

Lohmeyer Karl Heinrich (Karlas Heinrichas Lõmejeris) 1832 IX 24 Gumbinėje 1909 V 15 Karaliaučiuje, Prūsijos vokiečių istorikas. Atkakliai siekė išsilavinimo, nors turėjo didelį fizinį trūkumą (gimė berankis). 1857 baigė Karaliaučiaus universitetą, nuo 1873 jo profesorius. Prūsijos provincijos istorijos tyrėjų susivienijimo vienas steigėjų (1872). Buvo Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje narys. Svarbiausi veikalai: Geschichte von Ost- und Westpreussen, 1880 (Rytų ir Vakarų Prūsijos istorija; 3-iasis papildytas leidimas 1908), Herzog Albrecht von Preussen, 1890 [Prūsijos kunigaikštis Albrechtas], Geschichte des Buchdrucks und des Buchhandels im Herzogtum Preussen. 16. und 17. Jh. II Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels. 1896. Bd. 18. 1897. Bd. 19 [Knygos spausdinimo prekybos Prūsijos kunigaikštystėje istorija 16 ir 17 a.], Zur alt-preussischen Geschichte, 1907 [Senosios Prūsijos istorijos medžiaga; vertingas straipsnis apie Vytautą Didįjį]. Leidinyje Allgemeine Deutsche Biographie pateikė Kryžiuočių ordino didžiųjų magistrų biografijas. Kritikavo Ordino agresiją į prūsų ir lietuvių žemes. Vienas pirmųjų (po Maxo Toeppeno ir Adalberto Bezzenbergerio) pateikė tvirtų argumentų, kad lietuvininkai yra Mažosios Lietuvos autochtonai.

Algirdas Matulevičius