Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Vileišis

XIX–XX a. lietuvių kultūros, visuomenės ir tautinio sąjūdžio veikėjas, inžinierius, pramonininkas.

Vilešis Petras 1851 I 25Mediniuose (Pasvalio vls.) 1926 VIII 12Palangoje; palaidotas Kauno bazilikoje, 1935 perlaidotas Vilniuje, inžinierius, pramonininkas, kultūros, visuomenės ir tautinio sąjūdžio veikėjas. 1874 baigė Sankt Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, 1880 – Sankt Peterburgo kelių institutą. Paskirtas inžinieriumi į Maskvos apygardos geležinkelio kelių valdybą. Vėliau įkūrė savo geležinių tiltų statybos įmonę. Organizavo ir rėmė lietuvių periodinės spaudos leidimą, bendradarbiavo Varpe ir Aušroje, rašė ir vertė knygas, susirašinėjo su lietuvių ir užsienio spaustuvininkais, organizavo savo knygų leidimą ir platinimą. 1876–1877 legaliai lotyniškomis raidėmis išleido 4 savo knygeles. Vėliau jo darbus spausdino Otto von Mauderodės, Martyno Jankaus, J. Albano ir K. Kybelkos, Jurgio Mikšo ir kitose Mažosios Lietuvos spaustuvėse, kelis leidinius išleido JAV. 1883–1894 išleido šviečiamųjų raštų (knygelių), kurių per knygnešius išplatino apie 15 000 egzempliorių. 1890 Vileišis grįžo į Vilnių, įkūrė mechanines žemės ūkio padargų dirbtuves (1900), spaustuvę lietuviškoms knygoms leisti (1904) ir lietuviškų knygų knygyną (veikė iki 1913). 1904–1909 leido ir redagavo pirmą legalų lietuvišką dienraštį Vilniaus žinios. 1905 rūpinosi Didžiojo Vilniaus seimo sušaukimu, Lietuvių mokslo draugijos įsteigimu (1907 išrinktas į valdybą). 1905–1906 pasistatė namus, kuriuose po jo mirties įsikūrė Ryto ir Lietuvių mokslo draugija. Pirmojo pasaulinio karo metais dalyvavo Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti veikloje, rūpinosi Lietuvos valstybės atkūrimu. 1921 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune. 1922 paskirtas Lietuvos susisiekimo ministru. 1923 tapo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių literatūros garbės daktaru, 1924 išrinktas Lietuvos technikų ir inžinierių draugijos garbės pirmininku, nuo 1926 Lietuvos universiteto Technikos fakulteto garbės daktaru. Savo lėšomis išleido apie 100 lietuviškų leidinių.

L: Aničas J. Petras Vileišis, 1851–1926. V., 2001; Aničas J. Petro Vileišio ryšiai su Martynu Jankumi (1883–1894) // Knygotyra, 2009, nr. 52.

Iliustracija: Petras Vileišis