Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilkyškių kalvagūbris

kalvoto moreninio reljefo ruožas Klaipėdos krašte ir Karaliaučiaus krašte, skersai perkirstas Nemuno slėnio.

Vilkỹškių kalvãgūbris, kalvoto moreninio reljefo ruožas Klaipėdos krašte ir Karaliaučiaus krašte, skersai perkirstas Nemuno slėnio. Ilgis daugiau kaip 30 km, plotis 4–5 km, aukštis 45–65 m. Skiria apie 30 m žemiau esančias Pajūrio žemumą ir Nemuno deltos žemumą. Ties Lauksargiais ir Mažosios Lietuvos šiaurine riba prasidėjęs kalvagūbris eina per Vilkyškius iki Bitėnų, Šereitlaukio ir Nemuno pralaužtinio slėnio. Kalvagūbrio rytine papėde driekiasi Jūros žemupio slėnis. Vilkyškių kalvagūbrio tęsinys Karaliaučaus krašte – Nadruvos moreninė plynaukštė. Piečiau Nemuno kalvagūbrio tąsa gūbriu driekiasi pro Eisulius, Lenkviečius, Kraupišką ir kita, palaipsniui žemėdama (iškildama tik iki 30–40 m). Žymesnės aukštumos: Dobelsbergas ties Kreivėnais (80 m aukščio), Koplyčkalnis ties Šereitlaukiu (75 m), Krakužkalnis, Pabudkalnis prie Eisulių (68 m). Nuo jų atsiveria įspūdingi vaizdai į apylinkių žemumas. Jis suformuotas paskutinio ledynmečio pabaigoje, prie Šiaurės Lietuvos ledyno plaštakos pasitvenkus vandeniui. Prieledyninėms marioms slūgstant, prasilaužus Nemunui Vilkyškių kalvagūbris liko upių juosiamu pusiasaliu, kurio šlaituose liko smėlingi krantų dariniai. Prie Nemuno plaunamo skardžio yra Rambyno kalnas. Vilkyškių kalvagūbris nuo seno naudotas gynybai, skalvių religinį centrą Rambyne supo piliakalnių žiedas (Šereitlaukio, Opstainių, Vilkyškių, Gilaudžių, Oplankių, Vartuliškių ir kiti piliakalniai). Su Vilkyškių kalvagūbrio vietovėmis (Ragaine, Bitėnais, Vilkyškiais ir kt.) susiję daug Mažosios Lietuvos istorinių įvykių. Iki 1944 Vilkyškių kalvagūbrio šlaituose gyvavo gausūs laukininkų kaimai ir viensėdžiai, suniokoti sovietmečiu. Sunaikinus senąsias gyvenvietes, Vilkyškių kalvagūbris liko retai gyvenama plyne.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Šiaurinė Vilkyškių kalvagūbrio dalis – „Lietuvos reljefo žemėlapio“ fragmentas, 1988 / Sudarė Žemėtvarkos projektavimo institutas