Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dobelsberg

Dobelio kalnas, Dobilo kalnas, kalva Pagėgių apskrityje, Kreivėnų kaimo žemėse.

Dobelsberg, Dobelio kálnas, Dõbilo kálnas, kalva Pagėgių apskrityje, Kreivėnų kaimo žemėse, aukščiausia Vilkyškių kalvagūbryje (80 m virš jūros lygio). Nuo Dobelsbergo ir gretimų kalvų atsiveria įspūdingi reginiai į Vilkyškių, Pagėgių ir Piktupėnų apylinkes, į Nemuno slėnį, Tilžę ir Pietnemunę. Vilkyškių kalvagūbrio atšaka ties Dobelsbergu skiria Nemuno slėnį nuo Vilkės slėnio su Kamščių ir kitais kaimais. Prie Dobelsbergo buvo didelis vėjo malūnas. Jo liekanų dar buvo 1998.

Martynas Purvinas