Mažosios Lietuvos
enciklopedija

ledynmetis

kvartero periodo ilgas šalto klimato laikotarpis, kai susiformavęs kontinentinis ledynas buvo užklojęs Mažąją Lietuvą.

ledýnmetis, kvartero periodo ilgas šalto klimato laikotarpis, kai susiformavęs kontinentinis ledynas buvo užklojęs Mažąją Lietuvą. Per pastarąjį milijoną metų kraštas buvo apledėjęs kelis kartus. Ledynai atslinko iš Skandinavijos apledėjimo centrų. Kvartero nuogulose randama morenų sluoksnių, paliktų Dzūkijos, Dainavos, Žemaitijos, Medininkų ir Nemuno ledynmečio. Tarpledynų buvo tarpledynmečiai (Turgelių, Butėnų, Snaigupėlės ir Merkinės), šilto klimato laikotarpiai. Ledynams būdingi mažesni įvairaus pobūdžio klimato svyravimai. Paskutinį kartą Mažoji Lietuva buvo apledėjusi Nemuno ledynmečio pabaigoje (prieš 22–13 tūkst. metų), tada išryškėjo 2 stadijų (Grūdos ir Baltijos) ledynų antslinkiai. Baltijos stadijos ledynas buvo užklojęs visą Mažąją Lietuvą. Atsitraukdamas paliko ledyninių ir ledyno tirpsmo vandenų nuogulų dangą, galinių morenų gūbrius (Nadruvos galinė morena) ir kitas ledyninio reljefo formas.

Algirdas Gaigalas

Iliustracija: Ledynmečio rieduliai Sembos pajūryje, 2002