Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viktoras Petraitis

Viktoras Peteraitis, inžinierius statybininkas.

Petráitis Viktoras, Peteraitis 1951 IX 28Šilutėje inžinierius statybininkas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos rėmėjas, Jono Aušros vaikaitis, Astridos Petraitytės brolis. Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vienas steigėjų, pirmasis jos pirmininkas (1989–1999). Tėvas Martynas Petraitis prieškariu buvo bankininkas Šilutėje, Klaipėdoje, Telšiuose. V. Petraitis baigė Telšių vidurinę mokyklą, 1974 – Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Nuo 1978 Klaipėdos statybos tresto (KST) statybos valdybos Nr. 2 gamybos skyriaus viršininkas, 1981–1983 KST vyr. technologas, 1983–1991 KST 2-osios valdybos vyr. inžinierius. 1992–1993 valstybės įmonės Paminklai Klaipėdos krašto techninės priežiūros tarnybos viršininkas, nuo 1993 – akcinės bendrovės Artvė direktorius ir valdybos pirmininkas. Iš lietuvininkų Algirdo Aušros, Lydijos Palionytės-Aušrienės, Ievos Šiaudvytienės-Aušraitės, Pauliaus Dugniaus, Martyno Jaudziemio, Osvino Kybranco perėmė klaipėdiškių tradicijas, išmoko tolerancijos, lietuviškumo derinimo su krašto vokiška kultūra ir dvikalbyste. Ypač jam turėjo įtakos senelė Mėta Šimkutė-Aušrienė – Katyčių Vainiko, Vydūno Tilžės lietuvių giedotojų draugijos ir Adomo Brako Aidos choro aktyvi dalyvė. 1991 Petraitis surengė lietuvininkų ekspediciją į Vokietiją, kur susitiko su Jonu Užpurviu, kunigu Fricu Skėriumi, Martinu Tydecku, Ieva Maria Kestenius, Gertrūda Kesteniene, kunigu Martynu Klumbiu, kitais išvietintaisiais, aplankė krašto žymių veikėjų kapus ir tarėsi dėl jų perlaidojimo Lietuvoje. Asmeniškai rūpinosi sutvarkant dokumentus ir organizuojant perlaidojimus: Bitėnuose Vydūno, perkeltas iš Detmoldo (1991 X 19) bei Martyno Jankaus iš Flensburgo (1993 V 30), Priekulėje Viliaus Gaigalaičio ir jo žmonos Marijos iš Bretteno (1994 III 26), Lėbartuose Erdmono Simonaičio iš Weinheimo (1991). Rengė pirmąsias talkas Bitėnų-Rambyno, Sudmantų (kur palaidotas Jonas Birškus) ir kitoms kapinaitėms tvarkyti. Vėveriškiuose atnaujino Jokūbo Brožaičio (1867–1928) antkapį. Inicijavo Klaipėdoje parko prie Trinyčių tvenkinio (1989) ir Agluonėnų ąžuolyno (1990) sodinimo talkas. Bendrijos įvairiapusiška veikla prisidėjo prie lietuvininkų ir krašto vokiečių santykių gerinimo, aiškino Klaipėdos krašto lietuvių istoriją vokiečių kraštiečių ir kitoms delegacijoms. Asmeniškai bendrauja su istoriku, K. Donelaičio palikuoniu Lutzu Wenau, Dietmaru Albrechtu, rėmė Ostsee-Akademie ir kitus renginius. Viliaus Gaigalaičio labdaros fondo steigėjas (1994), valdybos pirmininkas. Palaikė gerus ryšius su dabartine vietine valdžia. Vaikai: Eglė, studijuoja teisę, Mantas, architektas, dirba Londone; žmona Vida, pedagogė.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Viktoras Petraitis, 2005

Iliustracija: Viktoras Petraitis su Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupu Jonu Kalvanu (jaunesniuoju) Klaipėdos Lietuvininkų aikštėje, 1987 / Iš Viktoro Petraičio rinkinio

Iliustracija: Klaipėdos mokytojų seminarijos šventėje sėdi: Klaipėdos krašto lietuvių susivienijimo Klaipėdos skyriaus pirmininkas Ansas Baltris (antroje eilėje – jo sesuo), žmona Marija Trakytė (?)-Baltrienė, Jonas Aušra, Jokūbas Stiklorius, Kristupas Lekšas (už jo antroje eilėje – Endrius Borchertas), kunigas profesorius dr. Vilius Gaigalaitis (už jo antroje eilėje – Jurgis Bruvelaitis), Marija Brakienė ir kiti, paskutinėje eilėje iš dešinės antra – Marija Zemturytė-Jarienė, 1931 / Iš Mažosios Lietuνos istorijos muziejaus fondų

Iliustracija: Vida Petraitienė, Lutz Wenau, Margot Wenau, Martynas Petraitis ir Rūta Aušraitė‑Petraitienė savo sode Telšiuose, 2001 / Iš Viktoro Petraičio rinkinio

Iliustracija: Prie atidengto paminklo Martynui Mažvydui Klaipėdoje: Jurgis Aušra, Milda Aušrienė, Eva Labutytė, Vida Petraitienė, Viktoras Petraitis, 1987 / Iš Viktoro Petraičio rinkinio

Iliustracija: Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ X susiėjimas Karvaičiuose: prie paminklo M. L. Rėzai Martinas Tydeckas ir Viktoras Petraitis, 1997 / Iš Viktoro Petraičio rinkinio

Iliustracija: Lietuvininkų ekspedicija į Vokietiją aplankyti žymių Klaipėdos krašto veikėjų kapus: Vytautas Gocentas, kunigas Kurtas Moras, Rūta Purvinaitė, Eva Labutytė, kunigas Fricas Skėrys, Ieva Aušraitė-Šiaudvytienė, Henrikas Lorenčaitis, Viktoras Petraitis, 1991 / Iš Viktoro Petraičio rinkinio

Iliustracija: Istorikė Arūnė Arbušauskaitė, Endriaus Borcherto vaikaitė Milda Gedlmejer, Vida Petraitienė, Viktoras Petraitis, antroje eilėje – Adolfas Gedlmejeris Klaipėdoje, 2002 / Iš Viktoro Petraičio rinkinio

Iliustracija: Viktoras Petraitis ir Baltijos akademijos (Ostsee-Akademie) vadovas Dietmaras Albrechtas, 1999 / Iš Viktoro Petraičio rinkinio