Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ieva Marija Šiaudvytienė-Aušraitė

pedagogė, XX a. lietuvininkų bendruomenės veikėja.

Šiaudvytienė-Aušráitė Ieva Marija 1929 IV 8Klaipėdoje, pedagogė, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkė, Jono Aušros ir Mėtos Šimkutės-Aušrienės dukra. 1936–1939 lankė Pavyzdinę pradinę mokyklą, priimta Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. Naciams atplėšus Klaipėdos kraštą, su šeima ištremta į Didžiąją Lietuvą. Mokėsi Minjotų (prie Pagėgių) mokykloje, Tauragės gimnazijoje, 1944–1947 buvo evakuacijoje, 1949 baigė Pagėgių gimnaziją. Dirbo Katyčių aštuonmetėje mokykloje. 1955 baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas; LEU) matematiką ir fiziką. Dirbo Skuodo rajono mokyklų inspektore, 1958 Klaipėdos 9 vidurinės mokyklos, vėliau Klaipėdos internatinės mokyklos matematikos mokytoja. Nuo 1962 dėstė aukštosios matematikos kursą Kauno politechnikos instituto Klaipėdos skyriuje, 1991–2002 Klaipėdos universitete. 1956–1986 dainavo Klaipėdos liaudies operos teatro chore. Aktyvi Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narė, puoselėjanti savo tėvų ir senųjų klaipėdiškių kultūros tradicijas. 1991 dalyvavo lietuvininkų ekspedicijoje į Vokietiją, joje susitiko su Jonu Užpurviu, kunigu Fricu Skėriu, kitais išvietintaisiais, aplankė krašto įžymių veikėjų kapus ir tarėsi dėl jų perlaidojimo Lietuvoje. I. M. Šiaudvytienės-Aušraitės vyras inžinierius ryšininkas Algirdas Šiaudvytis dalyvauja lietuvininkų bendrijos veikloje.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Ieva Marija Šiaudvytienė-Aušraitė