Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rautenbergo spaustuvė

Karlo Liudvigo Rautenbergo 1856 Karaliaučiuje įkurta spaustuvė.

Ráutenbergo spaustùvė, spaudos įmonė 1856–1944 veikusi Karaliaučiuje, nuo 1949 veikia Leere (Vokietija). Įkūrė Carlas Ludwigas Rautenbergas. Apie 1862 atiteko jo sūnui Emiliui, vėliau Rautenbergo spaustuvės savininkai buvo įpėdiniai Augustė Rautenberg, gim. Širaitytė (Schirat), Ludwigas Gerhardas Rautenbergas ir Emilis Hermannas Gerhardas Rautenbergas. Spaustuvė turėjo litografijos ir stereotipų skyrius, knygrišyklą, knygyną-leidyklą ir kanceliarinių prekių krautuvę. 1875 dirbo 16, 1913 – 70, 1930 – 60, 1937 – 50 darbuotojų. 1871–1913 išspausdino 16 knygų ir brošiūrų lietuvių kalba: Prūsijos–Prancūzijos karo istoriją (1871), Vokietijos baudžiamąjį kodeksą (1871), karinį statutą (1872), lietuvių karių giesmyną (1872), Frydricho Kuršaičio iš vokiečių kalbos išverstas burteles, kasmet leido Rytprūsių generalinio vyskupo pamokslus, skirtus mirusiųjų dienai, 1866–1880 leido F. Kuršaičio redaguojamą savaitraštį Keleivis iš Karaliaučiaus („Keleiwis isz Karaliaucziaus Broliams Lietuwininkams Žines parnesząs“). Rautenbergai nuolat prekiavo savo lietuviškais leidiniais, juos dideliais kiekiais tiekė Mažosios Lietuvos knygrišiams ir knygininkams Kaukėnuose, Klaipėdoje, Lapynuose, Pilkalnyje, Smalininkuose, Šilokarčemoje, Tilžėje ir Žibuose. Rautenbergo spaustuvė sunaikinta 1944 rugpjūtį per anglų aviacijos antskrydį. Po 1949 leidžia periodiką ir literatūrą Rytprūsių tema; 1987 joje išėjo Antano Baranausko Anykščių šilelis (į vokiečių kalbą išvertė Alfredas Franzkeitis).

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai. V., 1992; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Domas Kaunas

Iliustracija: Emilio Rautenbergo spaustuvė Karaliaučiuje, iki 1944 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Rautenbergo spausdinimo mašina Miuncheno vokiečių muziejuje, XIX a. / Iš MLEA