Mažosios Lietuvos
enciklopedija

burtelės

burtikės, traukiamieji perkšmeliai, Mažosios Lietuvos lietuvių spaudinys iš 100 numeruotų kortelių.

burtẽlės, burtkės, traukiameji pekšmeliai, Mažosios Lietuvos lietuvių spaudinys iš 100 numeruotų kortelių (maždaug 6×9 cm dydžio). Leistos įrištos (tik iš pradžių) ir makštelėse. Kiekvienoje kortelėje išspausdinta Biblijos ištrauka (1–2 eilutės) ir giesmės posmas. Burtikės skirtos skaityti kiekvieną dieną. Dažnai evangelikų pietistų surinkimuose vartotos ir kaip būrimo priemonė. Burtikių tekstus iš vokiečių kalbos išvertė Frydrichas Kuršaitis. I leidimas 1845 Karaliaučiuje; iki Pirmojo pasaulinio karo jų išleista apie 20. Buvo spausdinamos ir Klaipėdoje, Bitėnuose, Priekulėje, Tilžėje. Burtikėmis prekiavo ir Didžiosios Lietuvos knygininkai.

L: Kaunas D. Traukiamieji perkšmeliai, Burtikės // Knygotyra. T. 9. V., 1979.

Domas Kaunas