Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Emil Hermann Gerhard Rautenberg

Emilis Hermanas Gerardas Rautenbergas, XX a. spaustuvininkas.

Rautenberg Emil Hermann Gerhard 1905Karaliaučiuje 1982 IV 4Leere (Vokietija), spaustuvininkas, Rautenbergo spaustuvės vadovas. Perėmė įmonę po tėvo L. G. Rautenbergo mirties 1932 ir valdė ją iki 1944. Po karo emigravo į Vakarų Vokietiją. 1949 II 15 su Hellmutu Möckeliu atkūrė spaustuvę Leere. Daugelį metų spausdino laikraščius, žurnalus, knygas Rytprūsių tematika, reklaminius ir kitus leidinius. Tęsė Mažojoje Lietuvoje Rautenbergų pradėtą leisti kalendorių Der redliche Preuße. Buvo vienas iš Lietuvos vokiečių mėnraščio Heimatstimme [Tėviškės balsas] (1950–1970) ir kasmetinio leidinio Heimatgruß [Tėviškės pasveikinimas] leidėjų.

Franzkeit A. In Memoriam Gerhard Rautenberg //Heimatgruß, 1983; Geede R. Ein Buch für jedes Preußenherz. 175 Jahre Rautenberg Druck 1825–2000 //Das Ostpreußenblatt. 13 Mai 2000.