Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alfred Franzkeit

Alfredas Franckaitis, XX–XXI a. evangelikų kunigas. Lietuvių poezijos vertėjas į vokiečių kalbą.

Franzkeit Alfred (Alfredas Franckáitis) 1921 X 29Karaliaučiuje 2013 III 6Wehblecke (Diepholzo r., Vokietija), evangelikų kunigas. Lietuvių poezijos vertėjas į vokiečių kalbą. Franzkeit giminė šimtmečius gyveno Mažojoje Lietuvoje, iš Gėryčių, Stalupėnų apskrities, jos palikuonys išsiskirstė: Franzkeito senelis su broliu išvyko į Didžiąją Lietuvą, kiti – į Reino kraštą, Ameriką. Nuo 1926 Franzkeitis gyveno Kaune. 1932–1938 mokėsi vokiečių gimnazijoje, 1938–1941 – valstybinėje gimnazijoje Kaune; brandos atestatą gavo 1941 Berlyno universitete. 1941 sausį repatrijavo į Vokietiją. 1942–1944 buvo fronte. 1946–1952 studijavo Erlangene ir Münsteryje. 1952–1984 (iki pensijos) kunigavo Freistaate. Anksti pradėjo dalyvauti Lietuvos vokiečių bendrijos veikloje. Visą gyvenimą palaikė glaudžius ryšius su lietuvių išeivija, vėliau – ir su Lietuva. Leido Lietuvos vokiečių metraštį Heimatgruß. Skaitė paskaitas lietuviškų studijų savaitėse, lietuvių suvažiavimuose Vokietijoje. Profesionaliai išvertė ir išleido Maironio (Aus der Lyrik des litauischen Dichters Maironis, 1990), Vinco Mykolaičio-Putino (Aus der Lyrik des litauischen Dichters Vincas Mykolaitis-Putinas, 1991), G. Sauerweino (Gedichte-Rūgštaus vyno eilėraščiai, 1993; išleistas liet. ir vok. kalbomis), Antano Baranausko, Eduardo Mieželaičio (1996) ir kitų poezijos kūrinių. Nuo 1992 buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Dalyvavo Poezijos pavasario renginiuose Lietuvoje. 1999 išleido eilėraščių rinkinį Meilės ir ilgesio eilės. Vokietijos Nuopelnų ordinas (1996), Lietuvos Respublikos Gedimino IV laipsnio ordinas (1998).

Arthur Hermann

Iliustracija: Alfredas Franzkeitis, 1991