Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Carl Ludwig Rautenberg

Karlas Liudvigas Rautenbergas, leidėjas, rašytojas, knygininkas, vienos didžiausių Rytų Prūsijos spaustuvių steigėjas ir savininkas.

Rautenberg Carl Ludwig 1803 1873 Karaliaučiuje, leidėjas, rašytojas, knygininkas, vienos didžiausių Rytų Prūsijos spaustuvių steigėjas ir savininkas. 1825 įsigijęs mažą knygrišyklą Marunge (Karaliaučiaus apskrityje, lenk. Morąg) įkūrė Rautenbergo leidyklą-knygyną. Prekiavo giesmynais, elementoriais, vadovėliais ir kitomis knygomis. Turėdamas literatūrinių gabumų pradėjo leisti savo knygas, 1830 – kalendorių Der redliche Preuße [Dorasis prūsas], kuris eina iki šiol (leidimas buvo nutrūkęs tik Antrojo pasaulinio karo metais). Kalendoriuje spausdinta daug kraštotyrinių straipsnių, mėgtas Mažojoje Lietuvoje. Rautenbergo 1837 išleistas Das Leben der Königin Luise von Preußen [Prūsų karalienės Luizės gyvenimas], pakartotas 1977, išleido 70 populiarių Prūsiškų liaudies knygelių (vok. Preußische Volksbücher) seriją. Rautenbergas bandė tiekti lietuviškas knygas į Mažąją Lietuvą, įrengė spaustuvę ir atidarė filialus 6 Rytprūsių miestuose. 1835 įsteigė Prūsijos knygyną, kurio filialai veikė Įsrutyje, Klaipėdoje, Tilžėje ir dar 5 Rytprūsių miestuose. 1856 su sūnumi Emiliu Karaliaučiaus centre įkūrė didelę įmonę C. L. Rautenbergas ir sūnus (Rautenbergo spaustuvė). Ją nuolat plėtė ir modernizavo.

Geede R. Ein Buch für jedes Preußenherz. 175 Jahre Rautenberg Druck 1825–2000 // Das Ostpreußenblatt. 13 Mai 2000; Über 175 Jahre Rautenberg // Das Ostpreußenblatt. 13 Mai 2000.

Iliustracija: Carlas Ludwigas Rautenbergas