Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pilvytis

Pilwitos, Pilnitus, prūsų turto ir pertekliaus dievas.

Pilvytis, Pilwitos, Pilnitus, prūsų turto ir pertekliaus dievas. Priskiriamas žemiškųjų pavasario, derlingumo, vaisingumo, sveikatos dievų grupei kaip ir Puškaitis, Pergrubijus ir Aušautas. Minėtas 1530 Prūsijos vyskupo dokumente; 10 dievų sąraše jis įrašytas septintuoju (po Patrimpo ir Bardaičio). Lygintas su Cerera, matyt, neradus tinkamo vyriško antikinės mitologijos atitikmens. Sūduvių knygelėje (1563) minėtas dievas Pilnitis, kuris praturtinęs (vok. macht reich ) ir pripildęs klojimus. Johannesas Malecijus (1563) teigė Pilvytis – turtų dievas; vadino jį Piluitum, lygino su graikų Plutonu. Jonas Bretkūnas (1588) jį vadino Pilvučiu, pilvo reikalų dievu. Matas Pretorijus Pilvytį priskyrė žmonių dievams; teigė, kad tais laikais jo funkcijas perėmė Žemynėlės mitologinė aplinka, Skalsa ir kiti. Pilvyčio pavadinimas kildinamas iš žodžio pilvas, Pilničio vardas – iš pilnas. Pilvytis ar Pilnytis – ekonominės sferos globėjas, turtingumo ir gausos dievas, pripildęs žmonių daržines, juos praturtinęs. Pilvytis veikiau buvęs sūduvių dievas (XVII a. nadruviai jo gal nežinojo). Prūsoje ir Mažojoje Lietuvoje būta su Pilvyčiu sietinų vietovardžių: Pilveliai, Pilvogaliai, Pilwe.

L: Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre. Riga, 1936; Топоров В.Н. Заметки по балтийской мифологии // Балто-славянский сборник. Москва, 1972; Bretkūnas J. Rinktiniai raštai. V., 1983.

Gintaras Beresnevičius

Ignas Narbutas

Rimantas Balsys