Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aušautas

senovės prūsų gydymo dievas.

Aušautas (vok. Auschauts, Auschauten, Auschkauten), senovės prūsų gydymo dievas. 1530 Prūsijos, Pamedės ir Sembos vyskupų sinodo nutarimuose Aušautas prilyginamas romėnų Eskulapui, saugančiam žmones nuo ligų. XVII a. pabaigoje pagal Mato Pretorijaus dievų klasifikaciją Aušautas laikomas žmonių dievu, gebančiu atlikti tarpininko funkciją kreipiantis į kitus dangaus, žemės, vandens bei miško dievus. Sūduvių knygelėje (XVI a.) aprašoma, kaip derliaus nuėmimo apeigų metu kreipiamasi į Aušautą prašant kitų prūsų dievų Pergrubijaus, Perkūno, Svaikstiko bei Pilvyčio malonės. Motiejus Strijkovskis Aušautą vadino „lietuvių, žemaičių, sembų, latvių ir prūsų“ dievu. J. Greimas Aušauto vardą kildino iš veiksmažodžio aušti, dienoti ir laikė jį „Aušrinės broliu“.

Nijolė Laurinkienė

Jonas Trinkūnas