Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bardaitis

senovės prūsų jūreivystės dievas, globojęs žvejus bei jų laivus.

Bardaitis (Bardoayts, Perdoytus, Gardoayts, Gardoaeten), senovės prūsų jūreivystės dievas, globojęs žvejus bei jų laivus. Jam buvo aukojamos žuvys. Prūsijos, Pomeranijos ir Sembos vyskupų Sinodo nutarimuose 1530 Bardaitis dievų sąraše pateikiamas po Patrimpo. Abu dievai siejami su dieviškais graikų dvyniais Kastoru ir Poluksu. J. Malecijus XVI a. Bardaitį gretina su romėnų uosto dievu Portunu. V. Toporovas Bardaičio vardą kildina iš prūsų bordus, liet. barzda. K. Būgos nuomone, Bardaičio pirminis vardas Gardaitis (iš garda – laivas).

Nijolė Laurinkienė

Jonas Trinkūnas