Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujasis Testamentas

Naujojo Testamento lietuviškas vertimas ir leidimas.

Naujàsis Testameñtas (NT). Mažojoje Lietuvoje įvedus liuteronybę, Biblija tapo pagrindine tikybos knyga. Jos skaitymas buvo neatskiriama religinių apeigų dalis, tikinčiųjų kasdienė prievolė. Kunigas Augustinas Jomantas 1576 intensyviai vertė Naująjį Testamentą, jau buvo gavęs oficialųjį potvarkį rankraštį atiduoti spaudai, tačiau šį darbą nutraukė ankstyva jo mirtis. Pirmoji lietuvių kalba 1579 išspausdinta Naujojo Testamento dalis: Baltramiejaus Vilento išverstos Evangelios bei Epistolos, Nedeliu ir schwentuju dienosu skaitomosias (Euangelias bei Epiſtolas Nedeliu ir ſchwentuju dienoſu ſkaitomoſias), kurias evangelikų kunigai privalėjo skaityti sekmadieniais. 1590 Jonas Bretkūnas baigė versti visą Bibliją (Naująjį ir Senąjį Testamentus), tačiau šis vertimas nebuvo išspausdintas. 1701 pasisekė paskelbti visą Naująjį Testamentą. Jį leisdama Prūsijos valdžia pasinaudojo Didžiosios Lietuvos evangelikų reformatų Naujojo Testamento vertimu, atliktu Kėdainių kunigo Samuelio Bythnerio. Buvo išleisti du Naujojo Testamento variantai (vienas skirtas Didžiajai, kitas Mažajai Lietuvai), tačiau tai nepasiteisino, todėl valdovas įsakė parengti visus Mažosios Lietuvos gyventojų reikalavimus atitinkantį Naująjį Testamentą, kuriam versti Johannas Jacobas Quandtas sudarė vertėjų grupę. Naujasis Testamentas pradėtas versti 1723 ir išleistas 1727. Knygos tekstas buvo išspausdintas lygiagrečiai vokiečių ir lietuvių kalbomis. Vėliau šio Naujojo Testamento tekstas buvo perspausdintas 1740 ir 1749; beveik neredaguotas, kaip atskira dalis, įdėtas į 1735 Bibliją. 1727 pasirodė Ch. G. Ecarto, 1795 – D. Ch. Kanterio išleistas Naujasis Testamentas. Iš viso evangelikų Naujasis Testamentas lietuvių kalba (įskaitant Adomo Einaro 1904 ir Viliaus Gaigalaičio 1908 ir 1910 parengtą lotynišku raidynu) 1808–1919 išėjo 37 kartus. Vėliau, 1923, 1929, 1932 lietuvių kalba Naujasis Testamentas išleistas lotynišku ir 1924 gotikiniu raidynu.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Iliustracija: Johanno Jakobo Quandto parengtas Naujojo Testamento vertimas, 1727 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996