Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Jokūbas Kvantas

Johann Jacob Quandt, XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos religinis veikėjas, lietuvių raštijos darbuotojas.

Kvántas Jonas Jokūbas (Johann Jacob Quandt) 1686 III (ar IX) 27 Karaliaučiuje 1772 I 17 ten pat, Mažosios Lietuvos religinis veikėjas, lietuvių raštijos darbuotojas. Vokietis. Teologijos daktaras (1715). Studijavo Karaliaučiaus, Leipzigo ir Rostocko universitetuose. Nuo 1716 Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius. Nuo 1732 ligi mirties Prūsijos generalinis superintendentas (arkivyskupas), nuo 1721 Prūsijos karaliaus rūmų vyriausiasis pamokslininkas. Žymus oratorius. Su kunigu G. Engeliu ir kitais 1721–1722 mėgino pertvarkyti Mažosios Lietuvos mokyklas. 1723–1727 Lietuvių kalbos seminaro vadovas. 1727 organizavo Naujojo Testamento, 1735 ir 1755 – Biblijos leidimus. Jo iniciatyva 1732 parengtas ir išleistas naujas lietuviškas giesmynas – Isz naujo perveizdėtos ir pagerintos Giesmių knygos. Kvantas parašė prakalbą, todėl šis giesmynas vadintas Kvanto giesmynu (nors jame nebuvo nė vienos Kvanto parašytos giesmės). Panašiai yra atsitikę ir su vadinamąja Kvanto Biblija, kuri 1755 naujai suredaguota ir išleista Kvanto parūpintomis lėšomis, nors pats Kvantas nei prie jos vertimo, nei redagavimo neprisidėjo. Manoma, buvo kiek pramokęs lietuviškai.

Zigmas Zinkevičius

Povilas Vitkevičius

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Johanas Kvantas