Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Samuel Bythner

Samuelis Bytneris, XVII a.–XVIII a. pradžios Lietuvos evangelikų reformatų kunigas, vertėjas.

Bythner Samuel (Samuelis Býtneris) apie 1632 1710, Lietuvos evangelikų reformatų kunigas, vertėjas. Kilęs iš vokiečių Bythnerių giminės, gerai pramoko lietuviškai. Kunigavo evangelikų reformatų bažnyčiose Naumiestyje, Biržuose, Kėdainiuose. Friedricho I paskirtas Karaliaučiaus evangelikų reformatų klebonu. 1673 skiriamas Naumiesčio evangelikų reformatų parapijos kunigu, vėliau tapo vienu įtakingiausių Didžiosios Lietuvos reformatų vadovų. Uoliai gindamas savąjį tikėjimą, propagavo uniją su stačiatikiais, net siūlė Prūsijai ir carinei Rusijai užimti Didžiąją Lietuvą. Bythneris laikomas pirmojo lietuviško Naujojo Testamento leidimo (1701 Karaliaučiuje) pagrindiniu vertėju. Tikriausiai Bythneris parengė ir papildė 1653 katekizmą, išleistą 1680 Karaliaučiuje, – Pradžia Pamoksla del mažu Weykialu. Svarbus jo priedas – lietuviškas elementorius, antrasis po Martyno Mažvydo (1547).

LE

Albertas Juška

Jurgis Mališauskas