Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Laukžims

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Laukžims (Laũkžemis, Laukžem) Mikas Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Buvo išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Klaipėdos miesto Smeltės skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame Šilutės seime, pasirašė jo deklaraciją (Šilutės seimo deklaraciją), pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Taip pat balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų. Klaipėdos kraštui prie Lietuvos Respublikos, dirbo valdininku. Buvo Visuomenės sąjungos iškeltas kandidatu rinkimuose į V Klaipėdos krašto seimelį (1935 IX 29–30), nebuvo išrinktas.

Algirdas Antanas Gliožaitis