Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Benjaminas Laužemis

XIX–XX a. publicistas, vertėjas, evangelikų liuteronų misionierius, kunigas.

Laužemis Martynas Benjaminas 1866 XII 6Smeltėje (Klaipėda) 1924 I 9Saugose (Šilutės aps.), publicistas, vertėjas, evangelikų liuteronų misionierius, kunigas. Baigęs vietos pradžios ir J. E Gossnerio misionierių mokyklą Berlyne, 1892 išvyko į Rytų Indiją. Dirbo Gumloje, Lahardagoje ir Iharsugudoje. 1901–1905 atostogavo Europoje; daugiau kaip metus – Mažojoje Lietuvoje. 1902–1903 misijos pavedimu JAV rinko aukas. Per atostogas daugiausia keliavo per parapijas ir surinkimus pamokslaudamas ir skaitydamas paskaitas apie Indiją. 1904 XI 25 Pagalba rašė, kad Pasiuntinys brolis Benjaminas Lauzimis yra susižadėjęs su pone Emma Radtke; dukterim Tilžėje gyvenančio pinigočiaus pono Ferdinando Radke. 1914 grįžęs atostogų antrą kartą ant Atgaiwinimo sawo Sweikatos ir užkluptas Pirmojo pasaulinio karo, apsigyveno Juodkrantėje. 1915 paskirtas Kairių parapijos kunigu (valdytoju), 1921 perkeltas į Saugas. Laužemis buvo išsilavinęs, gerai valdė plunksną, mokėjo 6 kalbas. Į Indijos tautų vieną kalbą (uran) išvertė ir redagavo jau anksčiau išleistas Biblijos dalis. Būdamas Indijoje, domėjosi Mažosios Lietuvos gyvenimu, parsisiųsdavo knygų. Bendradarbiavo Lietuviškoje ceitungoje, Naujoje lietuviškoje ceitungoje, Pagalboje, Konservatyvų draugystės laiške (1902–1908) ir jo priede Keleivis, Tilžės keleivyje ir jo priede Keleivio draugas. Straipsniuose rašė apie Indijos gamtą, čiabuvių papročius ir buitį. J. E. Gossnerio misijų knygynas Berlyne išleido Laužemio išverstas knygas: gotikiniu šriftu su iliustracijomis 1902 Klaipėdoje E. W. Sieberto spaustuvėje: Gossnerio Amžiaus Biegis bey Pasiuntinyste (39 p.), vokiečio misionieriaus tarp kolų (Indijoje) Hugo Hahno (1818–1895) Ugnies pakuta vieno indiško šventojo (11 p.), Püschingo Paklydęs ir wel surastas (20 p.) ir Povilas iš Diangkėl, kareiwis Kristaus tarp Kolū (20 p.), Wüste Kelia Pakajaus jie nepažysta (12 p.). Jas pats Laužemis pardavinėjo Mažojoje Lietuvoje ir JAV; gautos lėšos ėjo į misijos kasą. Laužemis parašė ir J. E. Gossnerio misijų knygynas Berlyne gotikiniu šriftu su iliustracijomis 1914 išleido Tilžėje Mauderodės O. spaustuvėje: Habba, arba Kaip wiens indiškas Pagonis iš Kolų Giminės didyjį Diewą jieškojo bey surado (30 p.). Palaidotas Saugose.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Martyno Benjamino Laužemio kapo kryžius Saugų kapinėse, 1994 sutvarkytose Helmuto Mačpreikšo iš Begėdžių kaimo, 2001