Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Keleivis“, 3

„Konservatyvų draugystės laiško“ priedas, ėjės 1886–1910 Priekulėje

„Kelevis“, 3, „Konservatỹvų draugỹstės láiško“ priẽdas, pradėtas leisti J. Traušio 1886 Priekulėje gotišku šriftu. Iš pradžių jį redagavo Priekulės bažnyčios mokytojas Vilius Kučius (Kuczius), vėliau pats J. Traušys. V. Kučiaus redaguojamo Keleivio dvasia buvo vokiška, nes leidėjai ir toliau gaudavo iš prūsų valdžios po 450 markių pašalpos. Keleivis buvo savaitinis, o nuo 1898 turėjo atskirą priedą Keleiwio draugas. Keleivį nustota leisti 1910.

Iliustracija: „Keleivio („Konservatyvų...“ priedo)“ antraštė, 1884, nr. 25