Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Keleivio draugas“, 1

„Keleiwjo Draugas, praneszas wisokes grazes Zines isz kasdieniszko gyvenimo“, „Tilžės keleivio“ savaitinis priedas, ėjęs 1898–1911.

„Kelevio draũgas“, 1, periodinis leidinys „Kelewjo Draũgas, praneszãs wisókes grazés Zinès sz kasdiẽniszko gyvẽnimo“, Tilžės keleivio savaitinis priedas, ėjęs 1898 III–1911 III 25 gotišku šriftu. Buvo skirtas jaunimui. Keleivio draugas, redaguotas Kristupo Jurkšaičio, buvo vokiškos dvasios.

Iliustracija: „Keleivio draugo...“ antraštė, nr. 40