Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Šaulinskis

Vilhelmas Frydrichas Šaulinskis, XX a. spaustuvininkas, Klaipėdos krašto politikos veikėjas.

Šaulnskis Vilius, Vilhelmas Frydrichas 1893 X 29Venskuose (Priekulės vls.) 1935 V 10Klaipėdoje, spaustuvininkas, Klaipėdos krašto politikos veikėjas. Nuo 1920 spaustuvės „Lituania“ savininkas. Savo lėšomis leido tik grožinę kūrybą. 1920–1921 Lituania buvo vienintelė nuolat veikianti uostamiesčio lietuvių kultūros įstaiga. Jos raštinėje vykdavo lietuvių kultūros ir švietimo draugijų renginiai. Šaulinskis aktyviai dalyvavo lietuvių politinėje veikloje, buvo nuoseklus Klaipėdos krašto ir Didžiosios Lietuvos suartėjimo šalininkas. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto (VMLGK; įsteigtas 1922) narys. Šaulinskis pasirašė 1923 I 19 Šilutėje įvykusio VMLGK skyrių ir draugijų atstovų suvažiavimo (Šilutės seimo) deklaraciją, skelbiančią Klaipėdos krašto prisijungimą prie Lietuvos autonomijos teisėmis. Aktyvus šaulys. Priekulės draugijos „Viltis“ steigėjas ir nuolatinis rėmėjas, Aidos draugijos bibliotekininkas (1921). Šaulinskiui priskiriama V. Karvelėlio slapyvrdžiu pasirašyta apysaka Laimės šalis. Tautiški vaizdeliai iš Mažosios Lietuvos (1920). Nesudėtingo siužeto kūrinyje išreikštas tuo metu aktualiai skambėjęs raginimas grįžti į tėvynę. Šaulinskis apdovanotas VMLGK sidabriniu medaliu, Ldk Gedimino ordinu, Šaulių žvaigžde ir kitais apdovanojimais.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais. V., 1987; Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996; MLFA

Iliustracija: Vilius Šaulinskis / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938