Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lilija Buntinienė-Srugytė

mažlietuvių išeivijos veikėja.

Buntinienė-Srugytė Lilija 1934 XII 21, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja. Priklausė jaunimo ratelio tautinių šokių kolektyvui, sekmadieninės mokyklos komitetui. Rengė skautų organizacijos stovyklas. Dalyvavo Šiupinio renginiuose. Giedojo Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčios bei „Aidos“ choruose. Ramūno Arvido Buntino žmona. Užaugino 3 vaikus: Arūną R. Buntiną, Liną Arvidą Buntiną bei dukrą Rasą Buntinas (dabar Warren).