Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ramūnas Arvidas Buntinas

mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Buntinas Ramūnas Arvidas 1930 VI 5Žardėje (Klaipėdos aps.), visuomenės veikėjas. Viliaus Jurgio Buntino ir Trūdės sūnus, matematiko Martyno Buntino brolis. Iki 1949 studijavo Vakarų Vokietijoje. Persikėlęs į JAV, tapo vadybininku, dirbo Fordo įstaigose. Nuo 1951 Royal Crown Cola bendrovės vadybininkas. Nuo 1953 priklauso Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijai, kurį laiką buvo jos tarybos pirmininku. Nuo 1953 Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos narys, nuo 1959 jos valdybos pirmininkas. Nuo 1956 dalyvavo Lietuvos rezistenciniame sąjūdyje (tarybos narys, vicepirmininkas). Nuo pat įkūrimo (1985) Mažosios Lietuvos fondo iždininkas. Lietuvių tautinių kapinių vienas iš pirmininkų. Vedė Liliją Srugytę. Užaugino du sūnus – Arūną R. Buntiną, Liną Arvidą Buntiną ir dukrą Rasą Buntinas.

Iliustracija: Ramūnas Arvidas Buntinas / Iš knygos „JAV lietuviai“, 1998

Iliustracija: Buntinai, iš dešinės: Aldona, Ramūnas ir Lilija prie M. Lacyčio kapo, 1987 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo