Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arūnas R. Buntinas

teisininkas, mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Buntinas Arūnas R. 1965 II 22Čikagoje (JAV), Ramūno Arvido Buntino ir Lilijos vyriausias sūnus. Baigė Kristijono Donelaičio pradžios ir aukštesniąją mokyklas, 1989 bakalauras (Bachelor of Arts, BA), 1994 teisės mokslų dr. (Juris Doctor, JD). JAV armijos kapitonas. Nuo 1995 dirba prokuroru kaltintoju. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos, Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos, Lietuvių skautų sąjungos, Mažosios Lietuvos fondo narys. Vedė Lina Didžbalytę.