Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rasa Buntinas

Rasa Buntinaitė, mažlietuvių išeivijos veikėja.

Buntinas Rasa, Buntinaitė 1967 XI 5Čikagoje (JAV), Ramūno Arvido Buntino ir Lilijos duktė. Baigė Kristijono Donelaičio pradžios ir aukštesniąją mokyklas, Loyolos universitetą. Aušros Vartų draugijos skautė, Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos sekmadieninės mokyklos mokytoja, bažnytinio jaunimo choro narė. Pagrindinio tautinių šokių kolektyvo šokėja.