Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Linas Arvidas Buntinas

biofizikas, mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Buntinas Linas Arvidas 1973 I 31Čikagoje (JAV), Ramūno Arvido Buntino ir Lilijos jauniausias sūnus. 1992 baigė Lituanistikos pedagoginį institutą, 1994 Ilinojaus universiteto bakalauro studijų programą Urbana-Champaign Engineering Physics, 1996 University of Rochester baigė biofizikos krypties magistro (MS) studijas, ten pat studijavo doktorantūroje. Priklauso lietuvių tautinių šokių ansambliui, Lietuvių skautų sąjungai. Akademinės skautų sąjungos filisteris. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos, Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos, Mažosios Lietuvos fondo narys.