Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviškos knygos metai“

pirmoji elektroninė knyga apie pirmąją spausdintą lietuvišką knygą ir jos 450 metų jubiliejų, išleista 1998.

„Lietùviškos knỹgos mẽtai“, pirmoji elektroninė knyga apie pirmąją spausdintą lietuvišką knygą ir jos 450 metų jubiliejų, išleista 1998. Kompaktiniame diske šalia tekstų, paveikslų yra ir garso įrašų. Šis leidinys skirtas pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo (1547 Karaliaučiuje) – 450 metų sukakties minėjimo įvykiams Lietuvoje ir pasaulyje. Tekstai pateikiami lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Diske galima pamatyti M. Mažvydo Catechismus knygelę, išgirsti M. Mažvydo giesmių įrašų, susipažinti su knygos atsiradimo istorija ir jos kultūriniu kontekstu, XV–XVII a. raštija ir jos tyrinėjimais. Pridėtos Mažosios Lietuvos vietovardžių rodyklės (lietuvių–vokiečių–rusų kalbomis) bei šio krašto žemėlapiai. Mažvydianos skyrelyje pateikiama išsami knygos sukakties atspindžių spaudoje bibliografija (1337 vnt.), oficialūs dokumentai ir jubiliejaus minėjimo kronika. Šie renginiai vyko ne tik Europoje, bet ir JAV, Australijoje, ten rengta parodos, susitikimai. Pateikiami jubiliejinio medalio, monetos, pašto ženklo, plakato atvaizdai ir aprašymai, informacija apie Mažvydo vardo premijas ir stipendijas studentams bei jų laimėtojus, moksleivių piešinių konkursus, poezijos kūrinius, teatro pastatymus, parodas, knygas, išleistas pagal pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinę programą. Menų galerijos skyriuje informuojama apie knygas, fotografijos ir grafikos darbų, ekslibrisų parodas, dedikuotas pirmosios lietuviškos knygos sukakčiai, M. Mažvydo paminklų Klaipėdoje (skulptorius R. Midvikis), Birštone (skulptorius V. Žuklys), Vilniuje (skulptorius G. Jokūbonis, K. Kisielis, K. Bogdanas) paveikslai. Muzikos skyrelyje – muzikos kūrinių, skirtų M. Mažvydui ir jo Katekizmui, iškilmingų sukakties minėjimų garso įrašai. „Lietuviškos knygos metuose“ įdėta unikali, anksčiau neskelbta medžiaga (pvz., 1979 Lietuvos alpinistų žygio dienoraščio ištraukos; viena Tian Šanio kalnų viršūnių pavadinta M. Mažvydo vardu). Šioje knygoje aprašomi kultūros veikėjai, pvz., Domas Kaunas, Regina Koženiauskienė, Eva Erika Labutytė, Vytautas Landsbergis, Ingė Lukšaitė, Justinas Marcinkevičius, Zigmas Zinkevičius ir kiti. „Lietuviškos knygos metus“ sukūrė Matematikos ir informatikos institutas. Atsakomieji redaktoriai: Domas Kaunas (turinys), Laimutis Telksnys (informacijos pateikimas kompiuterių tinkluose), Nerutė Kligienė (projekto vadovė ir koordinatorė). „Lietuviškos knygos metus“ galima skaityti ir interneto puslapiuose adresu: http://PirmojiKnyga.mch.mii.lt

Nerutė Kligienė