Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Regina Koženiauskienė

senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja, vertėja.

Koženiáuskienė Regina 1946 II 6 Ukmergėje, senosios literatūros tyrinėtoja, vertėja. Habil. dr. (2001). 1967 baigė Vilniaus universitetą ir įgijo klasikinės filologijos specialybę. Nuo 1967 dirba Vilniaus universitete, nuo 1991 Lietuvių kalbos katedroje, nuo 1996 jos vedėja; profesorė (2002). Parašė knygą XVI–XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos (1990; šia tema parašė daktaro disertaciją), kurioje iš lotynų, lenkų, vokiečių kalbų išvertė bei aprašė ir Mažosios Lietuvos knygų dedikacijas (dar dedikacija) nuo Martyno Mažvydo iki Milkaus. Šioje knygoje pristatė ir įtraukė į lietuvių literatūrą daug Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojų vardų. Anglų kalba sudarė mokslinių straipsnių apie M. Mažvydą rinkinį Martynas Mažvydas and Old Lithuania, 1998 [Martynas Mažvydas ir senoji Lietuva]. Iš lenkų kalbos išvertė Jono Čečioto Giesmeles apie senovės lietuvius iki 1434 metų (1994) bei Samuelio Daugirdo Genealogiją (2001). Koženiauskienė recenzavo Albino Jovaišo, Domo Kauno, Dainoros Pociūtės knygas, skirtas Mažajai Lietuvai. Jos moksliniuose tyrinėjimuose atskleidžiama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Mažosios Lietuvos raštijos stilistinės ir retorinės sąsajos, intelektinė ir kultūrinė vienovė. 1997 Koženiauskienei paskirta Martyno Mažvydo premija už senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus.

Sigitas Narbutas

Algirdas Sabaliauskas