Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kovo 20 diena“

Lietuvos Valstybės Tarybos lėšomis 1921 išleista knyga.

„Kóvo 20 dienà“ (Mažosios Lietuvos prisiglaudimui paminėti), Lietuvos Valstybės Tarybos lėšomis 1921 išleista knyga. Joje aprašytas Valstybės Tarybos XV sesijos 48-as iškilmingas posėdis 1920 III 20, skirtas Mažosios Lietuvos atstovams į Valstybės Tarybą kooptuoti. Tada Prūsų lietuvių Tautos Taryba atstovais siuntė dr. Vilių Gaigalaitį ir 3 ūkininkus – Jurgį Strėkį, Kristupą Lekšą, Martyną Jankų. Knygą „Kovo 20 diena“ sudarė Jokūbas Šernas. Be posėdžio stenogramos, knygoje dar atspausdinta: Petro Klimo studija Trumpos žinios apie mūsų giminiečius prūsus arba senprūsius ligi XIII a., Jono Yčo studija Mažosios Lietuvos praeitis (XVIII–XX a. bruožai), J. Šerno Prirengiamieji žingsniai (apie 1919–1920 ryšius su Prūsų lietuvių Tautos Taryba), žinia apie II Lietuvių tautos šventę (Mažosios Lietuvos su Didžiąja Lietuva susijungimo šventę) 1921 III 20.

L: 1920 metų kovo mėn. 20 d. įvykiai // Keleivis, 1951, nr. 3–4.

Martynas Purvinas