Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Strėkys

Jurgis Strekys, ūkininkas, XIX–XX a. visuomenės veikėjas.

Strėkỹs, Strekys, Jurgis 1861 IV 27Kekersuose (Pagėgių aps.) 1938 XIJakšteliuose (Šilutės aps.), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Ūkininkavo Jakšteliuose. Buvo vienas pirmųjų „Birutės“ draugijos narių, „Sandoros“ draugijos vienas steigėjų, Rašymo ir skaitymo draugijos (1898) ir Prūsų lietuvininkų susivienijimo valdybos narys, Šilutės apskrities lietuvių rinkimų draugijos pirmininkas, Nuo 1905 Vyžių, nuo 1907 ir Jakštelių Taupomosios-skolinamosios draugijos pirmininkas. Rūpinosi lietuvybės išsaugojimu, kovojo už lietuvių kalbos teises mokyklose. 1891, 1895 ir 1900 buvo peticijų rengimo komiteto vienas narių, 1896 vadovavo lietuvininkų delegacijai, vykusiai į Berlyną su peticija dėl gimtosios kalbos grąžinimo į mokyklą. 1898 kandidatavo į Prūsijos landtagą. Vienas iš trijų 1900 Pasaulinės parodos Paryžiuje Mažosios Lietuvos komiteto narių (kasininkas). 1907 su Mikeliu Kaitiniu Berlyne susitiko su valdžios atstovais dėl draugijų įstatymo svarstymo. 1911 paskelbė 2 atsišaukimus; viename jų išdėstė savo 7 punktų rinkimų programą. 1912 kandidatavo į Vokietijos Reichstagą. 1913 buvo K. Donelaičio paminklo Lazdynėliuose statymo komiteto narys. 1920 III 20 įtrauktas į Lietuvos Tarybą. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto vicepirmininkas. Buvo geras oratorius. Senatvėje tapo sakytoju.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Mažosios Lietuvos atstovai Lietuvos Valstybės Taryboje: Kristupas Lekšas, Martynas Jankus ir Jurgis Strėkys / Iš knygos „Lietuvos albumas“, 1921