Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Yčas

XIX–XX a. istorikas, pedagogas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas.

Ỹčas Jonas 1880 VII 21Šimpeliškiuose (Biržų vlsč.) 1931 XII 17Kaune, istorikas, pedagogas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas. Filosofijos daktaras (1919). 1903 baigė Sankt Peterburgo universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1918 Valstybės tarybos švietimo komisijos Vilniuje pirmininkas, 1918–1919 Lietuvos švietimo ministras. 1919 istorijos žinias gilino Karaliaučiaus universitete; už studiją apie XVI a. vokiečių kronikininką Simoną Grunau (išleista 1922) suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Nuo 1922 Lietuvos universiteto Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius; dėstė Lietuvos, Prūsijos, Vokietijos, Latvijos istoriją (dauguma dėstytų kursų išleisti hektografuotais leidiniais). Lietuvoje stiprino Evangelikų Reformatų Bažnyčios įtaką, Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo narys, pirmininkas. Daugiausia tyrė Biržų miesto praeitį ir Radvilų, ypač Jonušo Radvilos, veiklą. Veikalai: Latvių istorija (1926); Biržai, tvirtovė, miestas ir kunigaikštystė (1931); straipsniai apie Vytautą, žemaičius, Žalgirio mūšį, Biržų mokyklą XVI–XIX a., Mažosios Lietuvos lietuvius. 1925 IV–1927 X 31 Klaipėdos Direktorijos patarėjas švietimo reikalams.

Iliustracija: Jonas Yčas / Iš knygos „Lietuvos albumas“, 1921