Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Šernas

teisininkas, XX a. lietuvių visuomenininkas, žurnalistas, Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

Šérnas Jokūbas 1888 VI 14Jasiškiuose (Biržų aps.) 1926 VII 31Kaune, teisininkas, visuomenininkas, žurnalistas, Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. 1914 baigė teisę Sankt Peterburgo universitete. Po studijų apsigyveno Vilniuje. Redagavo laikraštį Lietuvos žinios, dalyvavo lietuvių kultūrinių, švietimo ir visuomenės draugijų veikloje. 1915–1918 mokytojavo Vilniaus lietuvių gimnazijoje. Kartu su Jonu Basanavičiumi, Antanu Smetona, S. Kairiu, A. Stulginskiu, J. Vileišiu ir kitais svarstė Lietuvos politinės ateities perspektyvas. Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917) vienas organizatorių ir dalyvių. Priklausė Tautos pažangos partijai. Buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą, jos generalinis sekretorius. Tarybos deleguotas į Prūsų Lietuvių Tautos Tarybą. Šerno pastangomis 1920 III 20 į Lietuvos Tarybą įtraukti 3 Mažosios Lietuvos atstovai. Lietuvos vyriausybėje 1919 balabdį–spalį buvo ministras be portfelio. Stengėsi, kad Lietuvai būtų sugrąžintas Klaipėdos kraštas. Nuo 1925 LR Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybės departamento organizatorius ir pirmasis direktorius, Prekybos ir pramonės banko direktorius. Dalyvavo Evangelikų Reformatų Bažnyčios veikloje – kasmet vykdavo į Sinodo susirinkimus, skatino ir lėšomis rėmė tikinčiųjų kultūrinį ir visuomenės darbą. 1923–1926 žurnalo Savivaldybė steigėjas ir redaktorius. Išleido knygą Kovo 20 diena (1921) apie prūsų istoriją. Palaidotas Nemunėlio Radviliškyje.

Birutė Žemaitaitytė

Iliustracija: Jokūbas Šernas